ติดตามการผลิตสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตารางการติดตามโครงการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่  6 , 14-16  สิงหาคม  พ.ศ. 2555

 

WordPress คืออะไร

 WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ blog ที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลก ซึ่ง WordPress พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP แล้วให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ทาให้มีผู้นิยมแพร่หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

WordPress พัฒนามาเพื่อใช้ในการ อัพเดท blog โดยเฉพาะ ดังนั้นตัวโปรแกรมเอง พัฒนามาให้ใช้งานง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่งการเขียน blog หรือการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีมของ blog ก็สามารถทาได้สะดวกง่ายดาย

หากใครเริ่มสนใจจะทา blog ลองเริ่มด้วยการใช้ WordPress ก็คงจะดีไม่น้อย

ขอบคุณที่มา : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Socail Media รุ่นแกนนำ จัดโดย สทร. สพฐ.

วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง

Blog คืออะไร

บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) ปัจจุบันน่าจะเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งคำนี้น่าจะมาจาก web = เว็บไซต์ log = การบันทึกเรื่องราวตามลำดับเวลา weblog  หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งหวังที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียน หรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บไซต์ (Website)

ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกนำเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความหรือสารสนเทศ ที่เรียงตามลำดับของวันเวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือ รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือน่ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งมาจากผู้อื่น ก็ได้ เพิ่มเติม

ความเห็นล่าสุด

jittap on WordPress คืออะไร
พิมพ์วิภา สีจันทร์ on ติดตามการผลิตสื่อการเรียนรู้บน…